Gespecialiseerde kennis

Naast begeleiding en advies bij de verhuur en het beheer van uw vastgoed is het logisch dat u soms behoefte heeft aan andere specialistische kennis. Bijvoorbeeld bij nieuwbouw of renovatieprojecten. Bij vergunningstrajecten of overheidsinspecties. Of bij een inventarisatie van uw verplichtingen en mogelijkheden voor het verduurzamen van uw vastgoed. RIC Vastgoedbeheer & Advies adviseert en begeleidt u daarbij op projectbasis.

Professioneel vastgoedbeheer is een breed en omvangrijk kennisveld. En door de voortdurend veranderende wet- en regelgeving wordt het steeds complexer. Laat u daarom adviseren door een deskundige professional met up-to-date kennis. Profiteer van de 25 jaar kennis en ervaring in vastgoedbeheer van RIC Vastgoedbeheer & Advies.

RIC Vastgoedbeheer & Advies begeleidt u op projectbasis bij de volgende vraagstukken:

  • Renovatie- en nieuwbouwprojecten
  • Bestemmingsplanwijzigingen en omgevingsvergunningen
  • Vastgoedtransformaties
  • Veiligheidsinspecties met overheid en brandweer
  • Bouwkundige inspecties
  • Advies energiebesparende maatregelen, aan vastgoedeigenaar en huurder
  • Verkrijgen en afmelden energie-label
  • Energiescan kantoren
  • Informatieplicht energiebesparing bedrijven en instellingen