Vastgoedbeheer

Professioneel vastgoedbeheer is meer dan alleen het innen van de huur en laten uitvoeren van reparaties. Verantwoord beheer van uw vastgoed gaat om administratieve, financiële en technische aspecten. En hoe groter uw portefeuille groeit, hoe omvangrijker en complexer deze facetten worden. Dat is precies de expertise waar RIC Vastgoedbeheer & Advies u kan ondersteunen.

De wensen van u, als eigenaar en investeerder van het vastgoed, vormen het uitgangspunt. Natuurlijk is dat in de eerste plaats een goed rendement. Daarvoor is de kwaliteit van uw vastgoed een belangrijke voorwaarde. En daarnaast gaat het om oprechte aandacht voor uw huurder. Zodat die zich gehoord voelt en serieus genomen wordt. RIC Vastgoedbeheer & Advies is bij uitstek ervaren in het aannemen en afhandelen van vragen, storingsmeldingen en klachten van huurders. Zodat u daar niet mee belast wordt. Daarvoor is speciaal de communicatie-App ontwikkeld. Makkelijk en altijd bereikbaar.

U kunt bij RIC Vastgoedbeheer & Advies terecht voor alle aspecten die bij professioneel vastgoedbeheer komen kijken. Van de dagelijkse werkzaamheden tot jaarlijks terugkerende activiteiten. Behalve onderstaande pakketten behoort maatwerk vanzelfsprekend ook tot de mogelijkheden.

Technisch beheer

Basis Plus Extra
Dagelijks onderhoud check check check
Verwerken reparatieverzoeken check check check
24-uurs service mogelijk check check check
Coördinatie reparatie- en mutatieonderhoud check check check
Communicatie met onderhoudspartners check check check
Administreren en verrekening service- en reparatieopdrachten check check check
Planmatig terugkerend onderhoud check check check
Bouwkundige inspectie in- en uitpandig, minstens 1 x per jaar check check
Opstellen meerjarig onderhoudsplan en –begroting check check
Jaarlijks opname vastgoed en actualiseren begroting check check
Aanvragen onderhoudsoffertes bij aannemers check check
Jaarlijks voorleggen geplande uitgaven check check
Verstrekken onderhoudsopdracht check check
Controle tijdens werkzaamheden en bij oplevering check check
Technische rapportage onderhoudswerkzaamheden check check
Contractbeheer planmatig onderhoud check
Onderhoud en storingenservice cv, luchtbehandelings­installatie en airco check
Schoonmaakwerkzaamheden check
Storingen en onderhoud liften, intercom, deuropeners en dergelijke check
Groenvoorziening check

Administratief beheer

Basis Plus
Verwerken mutaties check check
Innen huur check check
Bewaking van tijdige en volledige betaling van de huur check check
Begeleiding, aanmanen bij huurachterstanden check check
Ingebrekestelling bij achterstallige betaling check check
Begeleiden juridische en incassotrajecten check check
Afrekening servicekosten check check
Indexeren van de huurprijs check check
Bewaking looptijd huurcontracten check check
Verzorgen voor- en eindinspectie bij mutatie check
Begeleiden opnieuw te huur aanbieden object check
Screening nieuwe huurders check
Begeleiding vertrekkende huurders check
Begeleiding nieuwe huurders check
Opstellen en laten ondertekenen huurovereenkomst check